top of page

O NÁS

Wat.Edu je společný projekt 8 institucí ze 4 zemí. V každé zemi je zapojena jedna základní škola a jedna výzkumná instituce. Naším společným cílem je vzdělávat děti pro budoucí výzvy spjaté s problematikou vody. Projekt Wat.Edu navazuje a dále rozvíjí dva probíhající regionální projekty Vodního Agenta  a Vodního Agenta V 003.

CO DĚLÁME

Hlavním cílem projektu je vypracování, testování a postupné zavádění nového experimentálního, inovativního, na vodu zaměřeného studijního materiálu a pedagogiky v zúčastněných vzdělávacích institucích s cílem zlepšit základní environmentální povědomí a kompetence studentů, především ve vztahu k vodě a její environmentální problematice. Vyvinuté intelektuální výstupy v environmentálně vzdělávacích prvcích budou integrovány do každodenní pedagogické praxe škol, prostřednictvím multidisciplinárního přístupu. Žáci ve věku 12 až 14 let budou schopni porozumět příslušným problémům v rámci vodního hospodářství a to napříč různými předměty: přírodními a společenskými vědami, uměním, vodohospodářskými technologiemi (jako horizontální vzdělávací prvek zapojený do každého předmětu). Důraz je kladen na následující předměty: biologie, chemie, zeměpis a umění.

bottom of page