top of page

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-BĚLSKÝ LES

Základní škola Ostrava-Bělský les, Dvorského 1 je příspěvková organizace zřízená statutárním městem Ostrava. Počet jeho žáků se pohybuje kolem 500, je zde 44 pedagogických a dalších pracovníků. Škola poskytuje základní vzdělání stanovené českým právním řádem pro vzdělávání dětí tohoto věku se zaměřením na kvalitu a radost ze vzdělávání. Ve škole je moderní vybavení a moderní organizace učeben (přizpůsobeny požadavkům na míru) a zaměstnanci školy poskytují žákům spoustu pravidelných volnočasových aktivit zaměřených na řemesla, umění, sport, vaření a na další témata, která jsou většinou nabízena podle zájmů dětí. Kromě těchto pravidelných volnočasových aktivit se škola zaměřuje také na podporu žurnalistiky - psaní školního časopisu, almanachu.

Kontakt: Iva Palátová (IvaPalatova@seznam.cz)

Webová stránka: www.zsdvorskeho.eu

bottom of page