top of page

Základní školu ve slovinském městě Rogoška Slatina navštěvuje přibližně 400 žáků. Kromě dynamického, kreativního personálu a 35 kvalifikovaných učitelů mají vynikající tým asistentů pedagogů, kteří podporují a posilují proces učení u dětí. Škola je dvoupatrová budova, nabízí 22 učeben, které mají pokrýt rozmanité učební osnovy. K dispozici je také knihovna, stejně jako počítačová místnost, hudební místnost, sportovní hala, školní kuchyně a velká jídelna. Přijali novou technologii a nabízejí stále více iPadů a interaktivních tabulí. Škola má také fantastické venkovní vybavení, včetně basketbalového a fotbalového hřiště. Dále je zapojena do mnoha národních projektů (Čtenářská gramotnost, Zdravá škola, Zdravý životní styl, Školní ovoce) a několika mezinárodních projektů (Norské granty, eTwinning, Erasmus +).

Kontakt: Natalija Herič (natalija.heric@1osrogaska.si)

Webová stránka: www.1osrogaska.si

bottom of page