top of page

IREAS

Institut pro strukturální politiku, IREAS, je nezisková organizace, která vznikla jako projektová platforma akademických a odborných expertů. Organizace byla založena v roce 2001 s cílem iniciovat a koordinovat spolupráci odborníků a institucí v oblasti výzkumu a jejího praktického uplatnění v politikách EU, zejména v oblasti životního prostředí a strukturální politiky. IREAS je zaměřen na interdisciplinární práci na základě dosavadních výzkumných zkušeností svých spolupracovníků z různých vysokých škol (Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita nebo Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). Vyznačuje se dynamickými a flexibilními týmy odborníků z různých vysokých škol a dalších akademických institucí, odborníků na politiku z veřejné správy a soukromých podniků. Odborné studie a výstupy projektů se zabývají různými sociálními problémy především z ekonomického, politického a environmentálního hlediska. Mezi oblasti výzkumu a vzdělávání patří např. hospodaření s vodou a odpady, zemědělství, ochrana přírody. v neposlední řadě má IREAS také relevantní zkušenosti v navrhování a organizaci vzdělávacích programů.

Kontakt: Jan Macháč (machac@ireas.cz)

              Michaela Hanzlová (hanzlova@ireas.cz)

Webová adresa: www.ireas.cz

bottom of page