top of page

WATER AGENCY

Vodní agentura byla založena v roce 2013 s cílem upozornit na nutnost odpovědného přístupu k vodě v přírodě a také k vodě pitné. Vodní agentura začala ve Slovinsku tím, že podpořila iniciativu zapsat vodu, jako lidské právo do Ústavy Slovinské Republiky. Tato iniciativa uspěla v roce 2016 a Slovinsko jako první stát v Evropě dokázal prosadit do Ústavy lidské právo na vodu jako nedotknutelné. Činnosti organizace jsou různé vzdělávací aktivity, založené na inovativním přístupu, nebo na praktické výuce pomocí zařízení pro přímé sledování spotřeby vody z vodovodu v domácnostech. Souběžně s vývojem samotného digitálního zařízení postupoval také vývoj organizace a díky svým zkušenostem se tato organizace ráda podílí na rozvoji souvisejících projektů. Dále vyvíjejí publikační činnost a každoročně pořádají mezinárodní konferenci s vodní tématikou, kde jsou prezentováni také jejich koordinátoři, spolupracovníci či související projekty.

Kontakt: Majda Adlešić (majda.adlesic@vodnaagencija.org)

Webová stránka: www.vodnaagencija.org

bottom of page