top of page

IMRO

IMRO bylo založeno v roce 2009 s cílem poskytovat účinnou podporu maďarským politikám a iniciativám šetrným k životnímu prostředí. Zúčastnili se řady akcí a kampaní zaměřených na organizaci akcí, včetně vzdělávacích aktivit v přírodě, přednášek, kurzů a kampaní na zvyšování povědomí o tématech, jako je ochrana životního prostředí, změna klimatu, energetická šetrnost, ekologické podnikání a udržitelnost. IMRO se zavázalo k udržitelnému životnímu stylu, proto by chtělo zprostředkovat obyvatelstvu, institucím, místním vládám, podnikům a dalším organizacím efektivní způsob života v rámci životního prostředí a energetiky. Za tímto účelem nabízí IMRO komplexní energetické poradenství a realizuje projekty na zvyšování povědomí o této problematice.

Kontakt: Bence Cseke (cseke.bence@imro.hu)

Webová stránka: www.imro.hu

bottom of page