top of page

ANATOLIKY SA Development Agency

Agentura pro rozvoj ANATOLIKI SA byla založena v roce 1995 místními orgány, které chtěly realizovat strategický plán s cílem transformovat region na zelenou zónu. ANATOLIKI SA je nástrojem pro rychlejší a komplexnější přístup k tomuto cíli. Využívá paralelních intervencí ve všech sektorech společnosti k dosažení integrovaného místního rozvoje, zejména realizováním spolufinancovaných projektů Evropské unie. ANATOLIKI SA působí v následujících oblastech: Lidské zdroje, životní prostředí a infrastruktura, energetika, udržitelná mobilita, environmentální vzdělávání, sociální ekonomika a rozvoj zemědělství. Mezi akcionáři společnosti ANATOLIKI SA je 9 místních orgánů, 3 obchodní komory, 3 asociace a 7 družstev.

Kontakt: Thomas Gkegkas (tomgkekas@anatoliki.gr)

Webová stránka: www.anatoliki.gr

bottom of page